top of page

Executive Board 2018-2019

Sarah Sheikh.VP_edited.jpg

Sarah Sheikh

Vice President

Deep.jpg

Deepkumar Patel

Treasurer

Guneet.JPG

Guneet Kaur

Secretary

Shikar.JPG

Shikhar Kansagra

VP of Membership

Karishma.jpg

Karishma Gangwani

President

Brittany.JPG

Brittany Zota

VP of Professional Development

Arpit.JPG

Arpit Shah

VP of Community Service

Krish.jpg

Krish Anand

VP of Information Technology

Angie.JPG

Angie Gomes

VP of Marketing

Rutgers Newark Liasions

 

Mannu Kumar 2013 - Present

Lakshya Aeri 2011 - 2016

Shelina Ali  2011 - 2015

Ratika Sachan 2011-2014

Joseph Choi 2011- 2013

Darlene L. Kim 2006 - 

Nirav Shah 2009 - 2011

Junnelou Climaco 2006- 2008

 

 

bottom of page